Uszczelki przemysłowe Uszczelki Oliwa

Uszczelki przemysłowe

Kluczowym elementem naszej działalności są uszczelki przemysłowe.
Obecnie wykonujemy uszczelnienia m.in. dla przemysłu chemicznego, spożywczego, maszynowego, stoczniowego, wydobywczego, hutniczego, górniczego oraz dla urządzeń do obróbki bursztynu.

Uszczelnienia kołnierzowe wykonujemy pod konkretne zamówienie Klienta na podstawie rysunków technicznych oraz  podanych parametrów, na podstawie których dobieramy najlepszy materiał  dostępny na runku polskim jak i zagranicznym oraz technologię. 

W zależności od potrzeb uszczelki są okuwane wewnętrznie lub zewnętrznie blachą: stalową ocynowaną, kwasoodporną, o lub  miedzianą. Uszczelnienia te wykonywane są na podstawie norm ogólnodostępnych, bądź według norm udostępnionych przez Klienta.

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę uwzględnić należy wiele elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Ponadto występuje również wiele innych czynników mających wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy. 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
• szczegółowych wymiarów uszczelki, podać normę wg standardów PN, EN, DIN, ANSI, ASME lub przedstawić rysunek techniczny
• temperatury w jakiej urządzenie pracuje,
• ciśnienia,
• rodzaju wykonywanej pracy
• mediów/ środowiska pracy/

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych.